Publicaties

Voor Boels Zanders Advocaten werd een interview gegeven in de reeks DGA en Familiebedrijf
Waardering van bedrijven en ondernemingen
De gehele interviewreeks

Maandblad voor Ondernemingsrecht
De eindrekening in Xeikon/Recalcico

Lustrumboek 10 jaar LRGD
LRGD en 10 jaar Permanente Educatie

Van Waarde Magazine - maart 2017
Waardevol vastgoed

FinancieelManagement.nl
Waardecreatie door ruilhandel

Tijdschrift Relatierecht en Praktijk
Waardering van aandelen in het kader van de gemeenschap van goederen

Boek9.nl
IE-Forum.nl
Waarderen van intellectuele eigendomsrechten
Waarderen van merkrechten

Webpublicatie
Drie schoenen is nog geen paar

Publicatie in Trema - Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht
Franse versie
Assurance qualité des rapports d’experts dans le droit civil
Engelse versie
Quality assurance of expert’s reports in civil law

Publicatie voor het blad FysioPraxis:
De waarde van de praktijk voor fysiotherapie

Artikelenreeks in het Brabants Dagblad:
De waarde van het familiebedrijf
Familiekapitaal en risicospreiding
Het verkooprijp maken van de onderneming

Interview door Transport & Logistiek, het magazine van TLN:
Waardering voor het Transportbedrijf

Voor TLN ontwikkelde Van Spaendonck & Partners de checklist:
Checklist bedrijfsverkoop en bedrijfsoverdracht

Column in MR Magazine, het magazine voor juristen:
Op juiste waarde

Informatie voor notarissen:
Verwijzing door de notaris naar waarderingsdeskundigen

Informatie over registratie van gerechtelijk deskundigen door het LRGD
Vakbekwame professionals bij het LRGD