Business Valuators

Van Spaendonck & Partners is corporate finance-specialist met een brede ervaring in waardebepaling van bedrijven en advisering bij koop en verkoop. Treedt op als gerechtelijk deskundige in opdracht van rechtbank en gerechtshof, als partijdeskundige, arbiter en (bindend) adviseur. De activiteiten omvatten:

· Waardering bij conflicten;
·
Waardering bij transacties;
·
Advisering bij investerings- en financieringsvraagstukken.

Bijzondere expertise betreft de waardering van intellectuele eigendomsrechten of intellectual property rights. Voorbeelden van IP zijn octrooien, auteursrechten, model-rechten, merk- en handelsnaamrechten, kwekersrechten en databankrechten.

In 1999 erkend door de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Ondernemingen (SWBO), geregistreerd door het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Member in good standing of the European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA).

Actueel:
De eindrekening in Xeikon/Recalcico
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 2l september 2021,
ECLI:NL:GHAMS:2021:3095
Mr. Ph.W. Schreurs en drs. Ph.M. van Spaendonck