Waardering
Velen kennen van alles de prijs maar van niets de waarde (Oscar Wilde)

Bij een voorgenomen overdracht of verkoop van een onderneming is een goed onderbouwde en weloverwogen waardebepaling onmisbaar. De verkoopopbrengst van de onderneming is voor de verkoper de beloning voor een levenslange toewijding. Daartegenover moet de koop voor de koper financierbaar en haalbaar zijn. Bij de overdracht van familiebedrijven kunnen ook familieleden die niet bij de onderneming betrokken zijn belanghebbend zijn.

Deskundige waardebepaling van de onderneming is bijvoorbeeld wenselijk bij
· Koop en verkoop;
· Overdracht binnen de familie;
· Sturen van de waarde van de onderneming;
· Conflicten;
· Boedelscheiding en vererving.

Van Spaendonck & Partners hanteert een beproefde waarderingsaanpak. Op basis van herkenbare uitgangspunten wordt inzicht gegeven in de factoren die de waarde van de onderneming bepalen. In een heldere rapportage wordt de waardering duidelijk onderbouwd.