Het Conflictwarenhuis
 
Stichting Waarderingsonderzoek voor Bedrijf en Onderneming (SWBO)
 
Landelijk Register van
Gerechtelijk Deskundigen
(LRGD)
 
Nederlands Instituut van
Register Valuators
(NIRV)
 
European Expertise
and
Expert Institute
 
The London Court
of
International Arbitration
 

National Association of Certified Valuators and Analysts® (NACVA)